Home

Information till våra patienter och kunder:

 

Från och med den 1 oktober 2015 upphör adSapiens AB i sin nuvarande form.

Vi kommer dock att ha kvar vår mejladress och telefonnummer för dig som behöver komma i kontakt med våra psykoterapeuter, psykologer och coacher. Dessa tar nu emot i sina egna respektive lokaler.

 

För kontakt med personal du tidigare anlitat kan du i första hand mejla till info@adsapiens.se så hänvisas du rätt.

 

Vi vill tacka alla våra patienter och kunder för ett mycket gott samarbete under åren!